Elektroniczne karty QSL [eQSL].
   
Co należy zrobić, aby wysyłać i otrzymywać elektroniczne karty QSL? - tylko kilka prostych czynności.

1. Połączyć się z serwerem: www.eqsl.cc i wybrać opcję "Register".


2. Wpisać własny znak i kliknąć "Register".


3. Wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym tabelkę.4. W tej tabelce wystarczy zaznaczyć pierwsze pole, aby otrzymywać via e-mail informacje o tym, że ktoś nam przysłał eQSL i możemy ją sobie zabrać. Kliknąć na "Register".


5. Pierwszy krok mamy za sobą. Czekamy teraz, aż via e-mail przysłany zostanie kod i prosta instrukcja. Tekst zachęca nas do dokonania małej wpłaty ( np. 5$ ) ale wpłata ta jest potrzebna TYLKO WTEDY, jeśli chcemy, aby nasz znak figurował we wszelkich statystykach na tym serwerze. WPŁATA NIE JEST OBOWIĄZKOWA!


6. Wracamy na stronę główną, wybierając opcję:


Czekamy na nasz kod, potrzebny do zalogowania się, najlepiej rozłączyć się teraz :-))

Jeśli dostałeś via e-mail swój kod, czas na kolejne czynności.

7. E-mail powinien zawierać kod i informacje:


8. Łączymy się ponownie z www.eqsl.cc i wybieramy link do 2 kroku rejestracji:


9. W tabelkę wpisujemy kod, jaki przysłano nam przez e-mail, oraz hasło ( conajmniej 4 znaki ). Zwracajcie uwagę na wielkość liter i proponuję wpisać hasło łatwe do zapamiętania. Ja tu wpisałem po prostu sp7xyz.
Kilkamy na "Finish Registration".

10. Jesteśmy już zarejestrowani!
Kilkamy na link "Login Page".

11. W tabelkę wpisujemy swój znak i nasze hasło ( wpisałem tak jak poprzednio: sp7xyz ). Kilkamy na "Log In".

12. Serwer sprawdza, czy nasz komputer umożliwia pobieranie plików "cookies" i daje nam o tym komunikat:

13. Jeśli wszystko OK automatycznie jesteśmy w ciągu krótkiego czasu przełączeni na stronę główną.
Teraz czas na przygotowania swojej karty eQSL, jaka automatycznie będzie wysyłana do wszystkich naszych korespondentów, jakich będziemy mieli przekazanych na ten serwer. Serwer automatycznie sam zaproponował nam wzór eQSL i po wybraniu linku: "My eQSL Design" pojawi się nasza pierwsza elektroniczna karta QSL.

14. W przypadku, gdy chcemy cokolwiek zmienić na swojej karcie eQSL, należy wybrać link: "My Profile":

W znanej już tabelce można poprawiać wszelkie dane, nie zapominając na koniec wybrać "Save Changes".

15. Powinniśmy teraz nasze łączności przekazać w pliku adif na serwer. Wybieramy link "Upload ADIF.."

16. Lokalizujemy teraz na swoim komputerze ( "Przeglądaj" ) plik adif z łącznościami, jakie chcemy przekazać na serwer i wybieramy "Upload It".

Uwaga praktyczna: plik adif nie powinien zawierać więcej niż 300 QSO jednorazowo. Jeśli chcemy przesłać większą ilość QSO ( większy plik ) trzeba zaopatrzyć się w programik, pozwalający na podział tego pliku na mniejsze. Jest to możliwe po wybraniu linku "download a log file spliter"

17. Teraz nasze łączności przekazujemy w pliku adif na serwer. Wybieramy link "Upload ADIF.."

18. Jeśli chcemy sprawdzić w przyszłości, czy nie czekają dla nas karty eQSL, to po połączeniu się z serwerem www.eqsl.cc ( po zalogowaniu się ) trzeba wybrać link "InBox"

Czy elektroniczne karty QSL są wiarygodne? Tak, moim zdaniem nie mniej jak standardowe, zapraszam do zapoznania się z informacjami na ten temat.


Kilka przykładów eQSL, jakie otrzymałem ostatnio.


W miarę swojej wiedzy, jestem otwarty na wszelkie zapytania w zakresie eQSL.
73! -MIRek SP7JKW
sp7jkw@ids.pl